O Warcie

liner

Bogarodzico, Królowo Ludu Polskiego, natchnij serca Twoich sług pragnieniem udziału w Warcie Różańcowej przed Twoim Gietrzwałdzkim Tronem, abyś tu nigdy nie była sama.

liner

Wypełnijmy prośbę Matki Bożej
o nieustającą modlitwę różańcową.
Uklęknijmy przed Kapliczką Objawień
w Gietrzwałdzie.

liner

Już 30 czerwca AD 1877, w czwartym dniu gietrzwałdzkich objawień Najświętsza Maria Panna zapytana przez dwie wizjonerki, 13-letnią Justynę Szafryńską i 12-letnią Barbarę Samulowską, czego żąda od wiernych, odpowiedziała:

„Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec”.

To żądanie powtarza się wielokrotnie i w różnej formie aż do ostatniego dnia objawień, tj. 16 września AD 1877. Nic dziwnego, że różańcowe apele Królowej Polski podkreślane są najczęściej i najmocniej przez wielu duchownych nawiązujących do objawień w Gietrzwałdzie.
Najbardziej znany spośród nich, bł. ojciec Honorat Koźmiński (1829-1916) w swoim rękopisie pisze wprost: „Gdyby Naród Polski podjął nieustanną modlitwę różańcową na tej świętej ziemi, którą Jej święta stopa dotknęła, to nigdy więcej nie musielibyśmy walczyć o wolność – Nasza Królowa już o to zadba!”, a w innym miejscu nawołuje: „Obudź się ludu Lechicki, bogobojny i religijny (…) byłeś niegdyś przedmurzem Chrześcijaństwa, o które na próżno szczerbiły się miecze pogańskie, dziś masz być przedmurzem jego duchowym…”

Bardziej nam współczesny biskup Zbigniew J. Kraszewski (1922–2004) w swoim kazaniu podkreślił: „Nigdzie indziej na świecie tak Matka Boża nie związała swojego żądania odmawiania Różańca Świętego z miejscem, jak tu! Tu powinien rozlegać się ustawicznie Różaniec!”.
Zatem pragniemy przypomnieć naszym Siostrom i Braciom z krwi i języka; stawcie się przed Tron Niebieskiej Królowej i podejmijcie tam, u Jej Stóp, nieustającą Wartę Różańcową. Gdyby na ten apel odpowiedziały wszystkie parafie w Polsce to każda z nich obejmowałaby 24-godzinną Wartę raz na ponad 25 lat. Raz na ćwierćwiecze – czy to duży wysiłek?

Widzimy dookoła jak Naród upada pod ciężarami ponad nasze siły, a przecież na każdą zgłaszaną bolączkę Bogarodzica w Gietrzwałdzie odpowiadała: „Módlcie się na Różańcu”. Wtedy Matka Boża będzie mogła przyjść nam w każdej potrzebie z pomocą.

Gdy nasza niebiańska Królowa zobaczy rzesze swoich poddanych przed Tronem w Gietrzwałdzie, wówczas wszystko może stać się proste oraz wypełnione opieką i miłością z woli Boga w Trójcy Jedynego!
Nie zwlekajmy zatem Siostry i Bracia. Nie zwlekajmy, bo czasu nikt nie ma za wiele!

liner

Scroll to Top